publicerad: 2021  
nedslag ned­slaget, plural ned­slag, bestämd plural ned­slagen
eller
nerslag ner­slaget, plural ner­slag, bestämd plural ner­slagen
ned|­slag·et, ner|­slag·et
substantiv
ne`dslag el. ne`rslag
1 det att slå ner på något
nedslagsplats; blixtnedslag; bombnedslag
ett nedslag (av något)
det svåraste med ett sim­hopp är ned­slaget
spec. om nedtryckning av tangent på tangent­bord
hon skrev med en hastighet av 350 ned­slag i minuten
belagt sedan 1843
2 flyktig behandling vanligen av flera före­teelser; ofta med an­tydan om slump­artat ur­val
ett nedslag (i något)
i sin artikel gjorde hon några ned­slag i den nyaste skön­litteraturen; en konsert med ned­slag i den nordiska kör­lyriken
belagt sedan 1911