publicerad: 2021  
nervcentrum nervcentrum el. nervcentrumet, plural nervcentra el. nervcentrum
nerv|­centr·um·et
substantiv
ner`vcentrum
an­hopningar av nerv­celler i hjärna och rygg­märg som bildar utgångs­punkt för nerv­systemets olika funktioner
belagt sedan 1858