publicerad: 2021  
nihilism nihilismen
nihil·ism·en
substantiv
nihilis´m
åsikten att ingen­ting verkligt existerar med ton­vikt på förnekande av värden och normer
äv. all­männare helt av­visande hållning
hans totala svart­syn och nihilism
ur­sprungligen historiskt en revolutionär rysk ytterlighets­rörelse som förnekade alla normer i politik, moral och konst
belagt sedan 1807; av tyska Nihilismus med samma betydelse; till lat. nih´il 'ingen­ting'