publicerad: 2021  
noceboeffekt nocebo­effekten nocebo­effekter
nocebo|­ef·fekt·en
substantiv
noce`boeffekt
rent psykologiskt betingad, negativ effekt av läke­medel till skillnad från verklig medicinsk effekt
SYN. nocebo MOTSATS placeboeffekt
äv. all­männare negativ effekt orsakad av negativ förväntan
belagt sedan 1990