publicerad: 2021  
nog
adverb
1 i en ut­sträckning som mot­svarar behovet som fram­går av samman­hanget
hon verkar aldrig få nog; de är gamla nog att minnas olympiaden i Mexiko 1968; endast det bästa är gott nog för honom
i kombination med ett före­gående adj. el. adverb ibland med funktionen att bilda en sorts sats­adverbial
glädjande nog kom han; tråkigt nog blev festen in­ställd
spec. i retoriska ut­tryck, värderande kommentarer m.m.
Nog om detta. Nu tänkte jag gå över till ...; det kan inte nog betonas att försvars­spelarna gjorde en strålande in­sats genom hela turneringen; de slog ner honom, och inte nog med det, sedan sparkade de på honom
spec. äv. i bryska till­sägelser
nu får det vara nog!
hälften vore nog se hälft
nog så i ganska hög gradatt promenera varje dag kan vara nog så bra motion
nära nog se nära
tids nog se tid
vara sig själv nog se själv
belagt sedan ca 1450 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska nogh, nok 'mycket, till­räckligt; ganska; visserligen; utan tvivel'
2 enligt vad man bör kunna tro
han kommer nog snart; det går nog bra; nylonlinan håller nog för på­frestningen
äv. för att an­ge med­givande som man bör kunna erkänna
jag tror nog att hon kommer; nog förstår jag kritiken, men ...; nog för att jag kan, men jag vill inte
äv. i över­talande el. före­brående syfte rimligtvis
nog verkar saken mer egendomlig än hon vill erkänna; nog kunde du ha ringt åt­minstone
belagt sedan ca 1452 Nya eller Karls-Krönikan