publicerad: 2021  
1noga
adverb
no`ga
på ett grundligt och omsorgs­fullt sätt beträffande ut­förande av viss handling eller dylikt
lyssna noga; en noga genom­tänkt formulering; läs bruks­anvisningen noga
äv. beträffande inne­hållet exakt
det vet jag inte så noga
spec. i ett ut­tryck för förtäckt hot
du ska akta dig (djävligt) noga!
noga räknat se räkna
belagt sedan 1520-talet (Nya Krönikans fortsättningar eller Sture-Krönikorna); fornsvenska nogha 'nog­grant; knappt'; till 2noga!!
2noga ingen böjning
adjektiv
no`ga
endast predikativt omsorgsfull i följandet av vissa regler eller dylikt
noga (med något/någon)
noga (med någon)
noga (med något)
hon är noga med sitt yttre; han var mycket noga med traditionerna
äv. i opersonliga konstruktioner viktigt
honom är det inte så noga med; vi kan ta buss eller taxi, det är inte så noga
belagt sedan 1515 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska nogha 'noga; nog­räknad'; ombildn. av lågtyska nuowe 'trång; knapp; noga'; jfr ur­sprung till njugg