publicerad: 2021  
nogräknad nogräknat nogräknade
nog|­räkn·ad
adjektiv
no`gräknad
1 ofta i nekande ut­tryck som gör sig samvets­betänkligheter
nogräknad (i/med något/sats)
nogräknad (i något)
nogräknad (i sats)
nogräknad (med något)
nogräknad (med sats)
han är inte sär­skilt nog­räknad i affärer; mindre nog­räknade före­tag
belagt sedan 1753
2 som fordrar mycket
nogräknad (i något)
dagens turist är mycket nog­räknad; hon är nog­räknad i små­saker
belagt sedan 1740