publicerad: 2021  
nogsamt
nog|­samt
adverb
no`gsamt
1 med på­fallande om­sorg vanligen an­tydande över­drift
hennes från­varo noterades nog­samt; de und­vek nog­samt att hälsa på var­andra
belagt sedan 1561; till lågtyska nochsam 'till­räcklig'; till nog
2 i allt­för hög grad ofta med an­tydan om negativa konsekvenser
hon fick nog­samt erfara att man inte kan lita på det som står i kvälls­tidningar
belagt sedan ca 1550