publicerad: 2021  
nolltaxa nolltaxan nolltaxor
noll|­tax·an
substantiv
[nål`-]
system som inne­bär att ingen direkt av­gift tas ut av den som ut­nyttjar en service
förslag om att in­föra noll­taxa i kollektiv­trafiken
belagt sedan 1908