publicerad: 2021  
nordisk nordiskt nordiska
nord·isk
adjektiv
no´rdisk
som har att göra med Norden
nordiskt ljus; nordiskt sam­arbete; de nordiska länderna
ibland in­skränkt i språkvetenskapliga samman­hang som har att göra med de germanska språken i Norden
de nordiska språken, dvs. svenska, danska, norska, is­ländska och färöiska
nordisk kombination se kombination
belagt sedan 1650