publicerad: 2021  
1not noten noter
not·en
substantiv
1 ofta plur. tecken­symbol som an­ger en tons längd och (genom symbolens läge i ett not­system) höjd
noter (till något)
läsa noter; spela efter noter
i plur. äv. om not­häfte
köpa noter; spela utan noter
efter noter grundligtskandal­matchen slutade med att tränaren skällde ut sina spelare efter noter
vara med på noterna förstå, hänga medde presenterade sitt projekt för entusiastiska åhörare som genast var med på noterna
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska nota; av lat. not´a 'märke; tecken'; jfr ur­sprung till 1nota, notarie, notera 1
2 an­märkning till textställe vanligen markerad med spec. tecken el. siffra och ut­skriven (i mindre stil) nederst på sidan el. efter huvud­texten
fotnot; randnot; slutnot
en not (om någon/något/sats)
en not (om någon)
en not (om något)
en not (om sats)
svårare ord och ut­tryck förklaras i noterna; den intressantaste upp­lysningen hittar man i en not på sidan 14
belagt sedan 1626
3 officiellt budskap från en stat till en annan via diplomatiska kanaler ofta ut­tryckande protest
notkris; notväxling; protestnot
en not (om någon/något/sats)
en not (om någon)
en not (om något)
en not (om sats)
utrikes­ministern över­lämnade en not till den ryske ambassadören
belagt sedan 1758
2not noten notar
not·en
substantiv
ett rörligt fisk­redskap som består av ett fin­maskigt nät som dras genom vattnet så att fisken stängs in
notlina; notströmming; notvarp; ringnot
dra not
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska not; nära besläktat med nät