publicerad: 2021  
nåta nåtade nåtat
eller
2nota notade notat
verb
`ta el. no`ta
täta nåt på
någon nåtar något
nåta golvet
belagt sedan 1889
nåtanåtande, nåtning, notande, notning