publicerad: 2021  
nycirkus ny­cirkusen ny­cirkusar
ny|­cirk·us·en
substantiv
ny`cirkus
en underhållnings­form med bl.a. moderna varianter av traditionella cirkus­konster och där det kollektiva betonas
in­om ny­cirkusen an­vänds sällan djur
belagt sedan 1995