publicerad: 2021  
nålpengar plural
nål|­peng·ar
substantiv
`lpengar
mest historiskt fickpengar vanligen till hustru som inte har någon egen in­komst
be om nål­pengar
ofta bildligt (för­hållandevis) mycket liten summa pengar
värn­skatten är nål­pengar i stats­budgeten
belagt sedan 1749; jfr tyska Nadelgeld med samma betydelse