publicerad: 2021  
1stick
adverb
stick i stäv 1rakt emotom vind: vinden stick i stäv, det var bara att sätta igång att kryssa 2tvärt emotom åsikt, handlande eller dylikt: ut­vecklingen går stick i stäv med mål­sättningen att minska koldioxid­utsläppen
belagt sedan 1804; av lågtyska stik i t.ex. stik up 'rakt upp'; besläktat med 1sticka!!
2stick sticket, plural stick, bestämd plural sticken
stick·et
substantiv
1 (smärtsam upp­levelse av) in­förande av något vasst i hud
syster gav honom ett stick i armen
äv. bildligt om annan plötslig smärta (äv. psykisk)
hon kände ett stick i hjärt­trakten; han kände ett stick av av­und mot sin store­bror
lämna någon i sticket över­ge någon i fara eller svårigheten tacka skulle aldrig lämna sitt lamm i sticket
belagt sedan 1586; huvud­sakligen av tyska Stich med samma betydelse; nära besläktat med 1sticka!!; idiomet lämna någon i sticket (1602) efter tyska einen im Stich lassen
2 vanligen i sammansättn. gravyr
kopparstick; stålstick
belagt sedan 1872
3 oönskat färg­inslag vid färgfotografering
färgstick
belagt sedan 1904
4 hem­taget spel i kort­spel t.ex. bridge
JFR 2trick
att bjuda lill­slam betyder att ut­fästa sig att spela hem tolv stick
belagt sedan 1734
5 del av musik­stycke som upp­repas mellan verserna särsk. i jazzmusik
belagt sedan 1935