publicerad: 2021  
närdemokrati när­demokratin
när|­demo·kratin
substantiv
`rdemokrati
politiskt system som är av­sett att ge med­borgarna direkt­inflytande över politik och förvaltning i vissa frågor i de om­råden där de är bo­satta
när­demokrati och decentralisering
belagt sedan 1968