publicerad: 2021  
nät nätet, plural nät, bestämd plural näten
nät·et
substantiv
sammanhängande system av trådar eller linor som förenats till (glesa) maskor anv. för fångst, upp­samling, samman­hållning m.m.
JFR 1galler
nätbrynja; nätfiske; nätkasse; fisknät; hårnät
ett nät (av något) () nätet
ett fin­maskigt nät; lägga ut nät; vittja näten
spec. sport, dels om så­dan an­ordning i an­slutning till mål­ställning, t.ex. fotbolls­mål, dels om hinder i racket­spel
nicka bollen i nät; slå match­bollen i nät
äv. ut­vidgat, spec. om före­teelse som liknas vid el. liknar ett nät
nätmönster; nätådrig; hönsnät; spindelnät
spec. äv. om system av linjer el. ledningar
datanät; elnät; järnvägsnät; telenät
ett nät av småvägar
äv. bildligt med ton­vikt på inre förbindelser
ett nät av byråkratiska restriktioner; ett nät av lögner
i bestämd form sing. ofta (som kort­form) om inter­net
nätaktivism; näthandel; nättidning; nätupplaga
surfa på nätet
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska nät; gemensamt germanskt ord, till en ord­rot med bet. 'knyta; binda'; besläktat med 2not, nässla