publicerad: 2021  
näva nävan nävor
näv·an
substantiv
`va
typ av växt med oftast hand­flikiga blad och (purpur)röda blommor
SYN. geranium
näveväxt; skatnäva; skogsnäva; stinknäva
belagt sedan 1805; till sv. dial. näv 'näsa; näbb' (växten har näbb­liknande frukter) jfr ur­sprung till näbb