publicerad: 2021  
nöd nöden
nöd·en
substantiv
1 (brist)situation som med­för fara för liv eller hälsa vanligen på grund av av­saknad av t.ex. föda el. bo­stad; särsk. om så­dan situation för större grupp människor
(i) nöd
lida nöd; de lever i yttersta nöd; nöden i u-länderna; den dolda nöden i välfärds­samhället; försöken att lindra nöden bland de över­levande
äv. om till­fälligt svår situation (hastigt) upp­kommande, livs­hotande förhållanden för någon el. något
far­tyget var i nöd
ofta bildligt om problem­fyllt andligt till­stånd
andlig nöd
det går ingen nöd på någon någon har det ganska brahan bor hemma utan att betala så honom går det ingen nöd på
i nöd och lust (både) i sorg och i glädjesärsk. som fras i vigsel­formuläret: de lovade att älska var­andra i nöd och lust
med knapp nöd nästan intelotsbåten kom med knapp nöd in i hamnen i det hårda vädret
med nöd och näppe nästan intehon hann med nöd och näppe hoppa av bussen
när nöden är (som) störst är hjälpen (som) närmast i verkligt svåra nöd­situationer kan man hoppas på hjälpofta ut­talat i en så­dan situation (sedan hjälpen kommit)
nöden är upp­finningarnas moder när det verkligen finns behov finner man en lösningnär oljan tar slut tvingas vi ta fram alternativa energi­källor – nöden är upp­finningarnas moder
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska nöþ 'trång­mål; lidande; nöd­tvång; nöd'; gemensamt germanskt ord
2 tvingande om­ständigheter som ut­gör driv­kraft för någon att handla etc. på visst sätt
av nöden
en förändring var av nöden på­kallad; man får inte bruka större våld än nöden kräver
nöden har ingen lag i nöd­fall får man bryta mot vanliga regler
till nöds som en nöd­falls­åtgärdhan kunde till nöds skriva sina PM själv, men för övrigt förlitade han sig på sin sekreterare
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen