publicerad: 2021  
nöjesprogram nöjes­programmet, plural nöjes­program, bestämd plural nöjes­programmen
nöj·es|­pro·gramm·et
substantiv
nöj`esprogram
under­hållnings­program vanligen i radio el. tv
belagt sedan 1958