publicerad: 2021  
profil profilen profiler
pro·fil·en
substantiv
profi´l
yttre begränsnings­linje av något sett från sidan eller i genom­skärning särsk. om an­siktets främre begränsnings­linjer men äv. all­männare
strandprofil
hon hade en vacker profil med en ganska betonad haka; bergets profil kunde knappast ur­skiljas i dimman
äv. om an­blick, bild eller dylikt från sidan
kortet var taget i profil
äv. bildligt om upp­sättning karakteristiska egenskaper eller dylikt
begåvningsprofil
lands­ändans sär­skilda profil; rektorn ville ge en tydlig profil åt skolan
sär­skilt om egenskaper som lyfts fram på digitalt användar­konto
redigera sin profil
äv. om sär­präglad (ofta sär­skilt fram­stående) person eller dylikt
näringslivsprofil; nöjesprofil; vänsterprofil
kända profiler i stadens kultur­liv; med ett par profiler i laget kommer publiken till­baka
äv. om upp­sättning egenskaper (hos person, grupp eller dylikt)
partiets ideologiska profil
ha/hålla en hög profil (ha en) tydligt ut­tryckt (ibland kontroversiell) stånd­punkthon är en väl­talig och slipad politiker som håller en hög profil
hålla/in­ta en låg profil und­vika att fram­häva sin åsikt eller stånd­punkthan pratade inte gärna om sig själv utan höll en låg profil
belagt sedan 1691; av franska profil med samma betydelse; av ita. profilo, till pro 'fram­för' och filo 'tråd; streck'; jfr ur­sprung till 1fil!!