publicerad: 2021  
nötkreatur nöt­kreaturet, plural nöt­kreatur, bestämd plural nöt­kreaturen
nöt|­kre·at·ur·et
substantiv
`tkreatur
ett tamt ox­djur om ko, kviga, kalv, tjur el. oxe; äv. om t.ex. sebu
korthorniga nöt­kreatur; svin, fjäder­fä och nöt­kreatur
belagt sedan 1785