publicerad: 2021  
o-
förled
o`-
1 som har motsatt(a) egenskap(er) i förhållande till vad som an­ges av efter­ledet
JFR anti-, icke, in-
belagt sedan 1000-talet (runsten, Västra Ed, Småland (Sveriges runinskrifter)); vanligen runform u- (t.ex. i uniþikr 'icke-niding'), fornsvenska o-; gemensamt germanskt nekande prefix, urspr. un-, mot­svarande bl.a. lat. in´-, grek. a-
2 som känne­tecknas av (ute­slutande) negativa egenskaper och där­för ut­gör en negativ variant av före­teelsen i fråga
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)