publicerad: 2021  
vivel viveln vivlar
vivl·ar
substantiv
vi`vel
typ av växt­ätande skal­bagge med huvudets främre del ut­dragen till snabel eller snyte ofta svårt skade­djur
nötvivel; tallvivel; ärtvivel
belagt sedan 1754; trol. av lågtyska wivel med samma betydelse; jfr ur­sprung till tordyvel