publicerad: 2021  
obildad obildat obildade
o|­bild·ad
adjektiv
o`bildad
som (på många om­råden) inte har all­männa kunskaper
äv. in­skränkt som har dåliga kunskaper på visst om­råde
litterärt obildad
belagt sedan 1794