publicerad: 2021  
oblid oblitt oblida
o|­blid
adjektiv
o`blid
som vittnar om miss­nöje ofta mer el. mindre bildligt
oblid (mot någon)
de såg med oblida ögon på stor­klubbens värvnings­försök
äv. bildligt som drabbar hårt
gå ett oblitt öde till mötes
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska obliþer