publicerad: 2021  
objet trouvé plural objets trouvés, neutrum
substantiv
[åb∫e´ trove´]ljust sj-ljud
upp­hittat före­mål som genom en konstnärs val fått rang av konst­verk
belagt sedan 1965; av franska objet trouvé med samma betydelse, till objet 'objekt, före­mål' och trouver 'finna; upp­hitta'