publicerad: 2021  
obrukbar obrukbart obrukbara
o|­bruk·bar
adjektiv
o`brukbar
som inte (längre) går att an­vända
obrukbar (för någon)
hand­boken är tryckt 1986 och nu­mera obrukbar
belagt sedan 1723