publicerad: 2021  
ockupera ockuperade ockuperat
verb
ockupe´ra
ta i besittning utan laglig rätt med av­seende på (större) landområde, särsk. (del av) stat, el. fastighet eller dylikt
någon ockuperar något
Irak ockuperade Kuwait 1990; bostadslösa ungdomar hade ockuperat rivnings­kåken
äv. försvagat ta i an­språk
en båtklubb hade ockuperat hela ön som sin; hon hade ockuperat en hel soffa för sig själv
belagt sedan 1632; av lat. occupa´re 'in­ta; belamra; lägga beslag på'
ockuperaockuperande, ockupering, ockupation