publicerad: 2021  
oförtäckt neutrum oförtäckt, bestämd form och plural oförtäckta
o|­för·täck·ta
adjektiv
o`förtäckt
helt öppen eller ut­sagd om något som brukar el. borde döljas
JFR tydlig
en oförtäckt främlings­fientlighet; hon såg på honom med oförtäckt häpnad
belagt sedan 1791