publicerad: 2021  
oförutsebar oförutsebart oförutsebara
o|­för·ut·se·bar
adjektiv
o`förutsebar
omöjlig att förut­se
oförutsebar (för någon)
en regerings­kris kan få oförutsebara konsekvenser
belagt sedan 1894