publicerad: 2021  
ogörlig ogörligt ogörliga
o|­gör·lig
adjektiv
o`görlig
omöjlig (att ut­föra)
ogörlig (för någon)
det var närmast ogörligt att få ett telefon­samtal med en fysisk person på före­taget
belagt sedan 1644