publicerad: 2021  
ogärning ogärningen ogärningar
o|­gärn·ing·en
substantiv
o`gärning
brottslig eller starkt klander­värd handling som drabbar andra människor hårt
nazisternas ogärningar; han fick stå till svars för sina ogärningar
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska ogärning