publicerad: 2021  
ojämn ojämnt ojämna
o|­jämn
adjektiv
o`jämn
1 som har (många) mindre upp­höjningar eller fördjupningar om yta
ojämn hy; gatu­beläggningen var ojämn; gräs­mattan var ojämn och mossig
äv. osymmetrisk
hon hade vita men ojämna tänder
äv. om tre­dimensionellt före­mål
ojämnt stoppade axel­vaddar (adverbial)
äv. om abstrakta före­teelser, spec. oenhetlig eller oregelbunden
hans ojämna och stötiga andning; han kom på besök med ojämna mellan­rum
spec. äv. kvalitets­mässigt varierande
revyn var mycket ojämn
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska oiämn
2 ofta plur. som inte är lik(a) beträffande styrka, skicklighet eller dylikt
de båda spelarna var mycket ojämna
äv. om mot­svarande tävling
en ojämn match som slutade 6–1
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 som inte är delbar med 2 om tal
SYN. udda 1
de ojämna talen, allt­så 1, 3, 5, 7 etc.
ibland med konstruktions­växling som förknippas med ett tal som inte är delbart med 2
ojämna veckor, allt­så vecka 1, 3, 5 etc.
belagt sedan senare hälften av 1400-talet Latinskt-svenskt glossarium