publicerad: 2021  
omfång om­fånget, plural om­fång, bestämd plural om­fången
om|­fång·et
substantiv
[åm`-]
(storleken av den) del av rummet en yta eller en kropp upp­tar
huvudets om­fång; han till­tog i om­fång med åren
äv. i fråga om andra mätbara ut­sträckningar
röstomfång; tonomfång
äv. mer abstrakt
betydelseomfång
skade­verkningarnas om­fång
belagt sedan 1784; av tyska Umfang med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1fång 1