publicerad: 2021  
omfluten omflutet omflutna
om|­flut·en
adjektiv
[åm`-]
om­given av vatten el. annan vätska
omfluten (av något)
för 500 år sedan var udden helt om­fluten av vatten
belagt sedan 1648