publicerad: 2021  
omgång om­gången om­gångar
om|­gång·en
substantiv
[åm`-]
1 av­slutad del­handling eller etapp vanligen inne­fattande flera del­moment
förhandlingsomgång; valomgång
(i) omgångar en omgång (av något)
dator­utrustningen upp­handlades i om­gångar
sär­skilt i tävling (samman­fattningen av) alla del­tävlingar på samma nivå vid samma till­fälle
finalomgång; kvalomgång
femtonde om­gången av bandy­allsvenskan
äv. om tids­period för av­slutad del­handling
han har vårdats på sjuk­hus i ett par om­gångar; de fick sova i om­gångar när babyn var sjuk
belagt sedan 1403 (öppet brev utfärdat av Peter Knutsson i småländska Norrvidinge härad om gårdsförsäljning (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska umganger; till 2om!! och 1gång!!
2 naturligt av­gränsad mängd som inne­fattar alla väsentliga delar vanligen om något konkret
en omgång (något)
en omgång (av/med något)
en omgång (av något)
en omgång (med något)
ta med en extra om­gång kläder
äv. portion
en stor om­gång pommes frites
belagt sedan 1729
3 var­dagligt stryk eller ut­skällning
pojkarna fick sig en om­gång av läraren
belagt sedan 1965
4 gång (i vissa kloster, kyrkor m.m.) längs gård eller större sal, som längs ena sidan är försedd med öppna valv
koromgång
belagt sedan 1430–50 Konung Alexander