publicerad: 2021  
omstående ingen böjning
om|­stå·ende
adjektiv
[åm`-]
formellt som står på andra sidan av det aktuella bladet
namn­teckningen ska skrivas på om­stående sida
belagt sedan 1807