publicerad: 2021  
omställning om­ställningen om­ställningar
om|­ställ·ning·en
substantiv
[åm`-]
förändring av viktiga faktorer i visst samman­hang
omställning (av något) (från något) (till något)
äv. an­passning (av någon) till förändrade om­ständigheter, t.ex. vid byte av arbete
omställningsbidrag; omställningsprocess
att byta skola inne­bär ofta en stor om­ställning
belagt sedan 1797