publicerad: 2021  
opportunism opportunismen
op·port·un·ism·en
substantiv
opportunis´m
(över­driven) an­passning till yttre (till­fälliga) om­ständigheter eller andras (ton­givande) åsikter i syfte att nå vissa mål
partiets hel­omvändning kunde inte und­gå att ge in­tryck av politisk opportunism
belagt sedan 1895