publicerad: 2021  
opponera opponerade opponerat
verb
oppone´ra
1 fram­föra in­vändningar mot någon stånd­punkt, handling eller dylikt
någon opponerar (mot någon/något/sats)
någon opponerar (mot någon)
någon opponerar (mot något)
någon opponerar (mot sats)
eleverna opponerade mot lärarens auktoritära sätt att under­visa
belagt sedan 1633; av lat. oppo´nere 'in­vända; sätta emot'
2 offentligt granska (och vanligen kritisera) doktors­avhandling, i sam­band med disputation
någon opponerar (något)
hon för­beredde sig mycket noga när hon för första gången skulle opponera på en av­handling
belagt sedan 1630
opponeraopponerande, opponering, opposition