SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förny´a sig verb förnyade förnyat för·ny·arge ny fräschhet åt sin egen skapande verksamhet vanligen om konstnär el. författare komm.hon har behandlat samma problematik i fem romaner – nu måste hon förnya sigspec. i fråga om ut­seendehon hade lust att förnya sig och färgade där­för håret röttförnya sigsedan åtm. 1890Subst.:vbid1-883684förnyande; förnyelse