publicerad: 2021  
organisatör organisatören organisatörer
org·an·is·at·ör·en
substantiv
organisatö´r
person som (yrkes­mässigt) organiserar något
(någots) organisatör organisatör (av något)
NN, seger­valets organisatör; konferensens organisatör
äv. person som har (god) förmåga att organisera
en skicklig organisatör
belagt sedan 1840; av franska organisateur med samma betydelse; till organisera