publicerad: 2021  
organisation organisationen organisationer
org·an·is·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 upp­rättande av system (för något) genom planering och ordnande vanligen av något abstrakt (som ut­gör en helhet)
organisationsförmåga; organisationskommitté
organisation (av något)
en ny organisation av barn­omsorgen
äv. om resultatet
skolorganisation
en svag organisation; en stark organisation; en topp­styrd organisation; en slimmad organisation; bygga upp en organisation
belagt sedan 1791; till organisera
2 större, sam­ordnad grupp med viss mål­sättning
branschorganisation; intresseorganisation; pensionärsorganisation
en organisation (för något)
en ideell organisation; en partipolitiskt obunden organisation; de fackliga organisationerna
belagt sedan 1845