publicerad: 2021  
orgie orgien orgier
orgi·en
substantiv
[år´gie]
ohämmade ut­svävningar ofta med ett över­flöd av mat och dryck och med sexuella in­slag
dryckesorgie; matorgie; orgiastisk; sexorgie; spritorgie
en orgie (av/i något)
en orgie (av något)
en orgie (i något)
orgierna i antikens Rom
äv. bildligt i ut­tryck för över­drivet sysslande med något
i sin nya bok firar han orgier i sentimental själv­bespegling
belagt sedan 1811; av grek. or´gia, plur., 'hemliga religionsbruk'; jfr ur­sprung till verk