publicerad: 2021  
orsaka orsakade orsakat
verb
o`rsaka
vara orsak till
någon/något orsakar något/sats
någon orsakar något
någon orsakar sats
något orsakar något
något orsakar sats
orsaka problem; vinyl­klorid har visat sig orsaka cancer; jord­bävningen orsakade inga mer om­fattande skador
belagt sedan ca 1620
orsakaorsakande