publicerad: 2021  
orsakssammanhang orsaks­sammanhanget, plural orsaks­sammanhang, bestämd plural orsaks­sammanhangen
or·saks|­samm·an·hang·et
substantiv
o`rsakssammanhang
samman­hang mellan orsak och verkan
orsakssammanhanget (bakom något)
orsaks­sammanhangen bak­om franska revolutionen är komplicerade
belagt sedan 1883