publicerad: 2021  
ortdrivare ort­drivaren, plural ort­drivare, bestämd plural ortdrivarna
ort|­driv·ar·en
substantiv
ort`drivare
gruvarbetare som spränger gruv­gångar
belagt sedan 1880