publicerad: 2021  
osann osant osanna
o|­sann
adjektiv
o`sann
som inte stämmer över­ens med verkligheten om ut­talande m.m.
SYN. falsk 1
ett osant på­stående; osann eller vilse­ledande information
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska osander