publicerad: 2021  
osmältbar osmältbart osmältbara
o|­smält·bar
adjektiv
o`smältbar
omöjlig att smälta särsk. om födo­ämne
osmältbar (för någon)
någon gång äv. bildligt omöjlig att acceptera eller tillgodo­göra sig (intellektuellt)
texten var hög­travande och i vissa passager osmältbar
belagt sedan ca 1845